Velkommen til Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Spjald Pleje- og Aktivitetscenter opleves som et godt sted at være, et rummeligt plejehjem, hvor vi vil dig det bedste, og hvor samvær og aktiviteter er meningsgivende i et varmt og imødekommende miljø.

Hjemmet består af 51 plejeboliger, heraf ti for demente, otte for senhjerneskadede mennesker og tre aflastningsboliger.

Vi har desuden 10 ældreboliger tilknyttet.

Vi får hjemmelavet mad fra vores eget køkken og har en åben cafe`for også udefrakommende gæster. 

Vores store, åbne aktivitetscenter iværksætter rigtig mange oplevelser/aktiviteter i samspil med beboere, pårørende, personale, brugerrådet, vennekredsen og frivillige på hjemmet.                                            

Der er stor opbakning om Spjald Pleje- og Aktivitetscenter og de mange frivillige er med til at gøre os til et særligt miljø, hvor beboere og personale trives. 

- Du er en oplevelse værd